Wspólnie osiągamy sukces
zapewniając naszym Klientom
                w pełni profesjonalną i skuteczną obsługę
Justyna Baziak
radca prawny

Specjalizacja
Specjalizacjami Justyny są: prawo cywilne materialne i procesowe, prawo i procedura administracyjna.

Doświadczenie zawodowe
Justyna zajmuje się obsługą obsługą prawną przedsiębiorstw branży nowych technologii w tym z wrocławskiego inkubatora przedsiębiorczości i Krakowskiego Parku Technologicznego. Pomaga także firmom w zakresie pozyskiwania dotacji unijnych z programów operacyjnych oraz realizacji procedury odwoławczej przed sądami administracyjnymi.

W latach 2005 - 2010 była asystentem sędziego w wydziale cywilnym a w latach 2004 - 2005 pracowała w Wydziale Prawnym Głównego Inspektoratu Sanitarnego w Warszawie, gdzie m. in. tworzyła projekty aktów prawnych, w tym nowelizacje do kilku rozporządzeń Ministra Zdrowia.

Wykształcenie
Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego, kierunek prawo. Seminarium magisterskie z prawa gospodarczego, praca magisterska pt. „e-commerce” dot. sposobów zawierania umów za pośrednictwem Internetu” przygotowana pod kierunkiem prof. dr. hab. Wojciecha Pyzioła.

W latach 2005-2009 odbyła aplikację sądową prowadzoną przez Sąd Okręgowy w Krakowie zakończoną egzaminem sędziowskim.

Języki obce
Biegle posługuje się językiem angielskim (w tym ukończony kurs prawniczego języka angielskiego Advanced Course In Legal English, Felberg British & American English School oraz FCE); hiszpański znajomość podstawowa.

  
 
 
 
 
 
 
Copyright © 2011 Baziak Lejko Jasińska Piróg - Kancelarie Adwokatów i Radców Prawnych
projekt i realizacja: proti - to be online