Wspólnie osiągamy sukces
zapewniając naszym Klientom
                w pełni profesjonalną i skuteczną obsługę
dr Katarzyna Jasińska
radca prawny

Specjalizacja
Specjalizacjami Katarzyny są: prawo cywilne materialne i procesowe, prawo własności intelektualnej (prawo autorskie, prawo własności przemysłowej, ochrona prawna odmian roślin uprawnych, zwalczanie nieuczciwej konkurencji), prawo budowlane, prawo farmaceutyczne.

Doświadczenie zawodowe
Podczas studiów praktykowała na stałe w kancelarii adwokackiej. Równolegle z odbywaniem aplikacji sądowej i studiów doktoranckich pracowała w wydawnictwie prawniczym, a następnie na stanowisku asystenta sędziego w wydziale cywilnym. W 2010 r. została wpisana na listę radców prawnych prowadzoną przez OIRP w Krakowie. Aktualnie jest wykładowcą Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Krakowie.

Wykształcenie
Jest absolwentką Wydziału Prawa i Administracji UJ, który ukończyła z wynikiem bardzo dobrym. Jej praca magisterska przygotowana pod kierunkiem prof. dr. hab. Bogusława Gawlika, dotycząca problematyki przewłaszczenia rzeczy ruchomych na zabezpieczenie, została oceniona i obroniona na bardzo dobry. W latach 2004-2009 Katarzyna Jasińska odbyła studia doktoranckie na Wydziale Prawa i Administracji UJ, broniąc w 2009 r. przygotowaną w Instytucie Prawa Własności Intelektualnej UJ pod kierunkiem prof. dr. hab. Janusza Barty rozprawę doktorską pt. „Naśladownictwo opakowań produktów znanych marek w świetle prawa własności intelektualnej”. W latach 2004-2007 odbyła aplikację sądową prowadzoną przez Sąd Okręgowy w Krakowie; z wynikiem bardzo dobrym zdała egzamin sędziowski.

Języki obce
Biegła znajomość języka angielskiego, znajomość języka francuskiego na poziomie podstawowym.

  
 
 
 
 
 
 
Copyright © 2011 Baziak Lejko Jasińska Piróg - Kancelarie Adwokatów i Radców Prawnych
projekt i realizacja: proti - to be online