Wspólnie osiągamy sukces
zapewniając naszym Klientom
                w pełni profesjonalną i skuteczną obsługę
Paweł Piróg
adwokat

Specjalizacja
Paweł specjalizuje się w prawie administracyjnym, w szczególności w prawie budowlanym i egzekucji administracyjnej, prawie karnym ze szczególnym uwzględnieniem uprawnień pokrzywdzonego (w tym wynikających z ustawy o państwowej kompensacie przysługującej ofiarom niektórych przestępstw) oraz zajmuje się odpowiedzialnością podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary.

Doświadczenie zawodowe
Paweł od 2007 r. współpracuje z organami nadzoru budowlanego w Krakowie. W ramach tej współpracy sporządza opinie prawne z zakresu prawa budowlanego oraz egzekucji administracyjnej. Od 2010 r. Paweł przygotowuje także opinie prawne dla jednego z wydawnictw prawniczych. W latach 2004-2010 pracował w wydawnictwie na stanowisku redaktora publikacji elektronicznych (w zespole tworzącym jeden z systemów informacji prawnej). W latach 2004-2007 odbywał praktyki w sądach i prokuraturze w ramach aplikacji sądowej.

Wykształcenie
W 2009 r. Paweł uzyskał wpis na listę adwokatów ORA w Lublinie, natomiast od dnia 1 stycznia 2011 r. wykonuje zawód adwokata w Krakowie. Od 2004 r. odbywa studia doktoranckie na Wydziale Prawa i Administracji UJ w Katedrze Prawa Karnego UJ (promotor prof. dr hab. Włodzimierz Wróbel) – obecnie jest w trakcie pisania rozprawy doktorskiej pt. „Pokrzywdzony w prawie karnym”. W latach 2004-2007 odbył aplikację sądową prowadzoną przez Sąd Okręgowy w Krakowie, zakończoną egzaminem sędziowskim.

Jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji UJ.

Języki obce
Dobra znajomość języka angielskiego i niemieckiego.

  
 
 
 
 
 
 
Copyright © 2011 Baziak Lejko Jasińska Piróg - Kancelarie Adwokatów i Radców Prawnych
projekt i realizacja: proti - to be online