Wspólnie osiągamy sukces
zapewniając naszym Klientom
                w pełni profesjonalną i skuteczną obsługę
dr Iga Bałos

Specjalizacja
Ochrona własności intelektualnej w produkcji utworów audiowizualnych, umowy z zakresu prawa autorskiego

Doświadczenie zawodowe
Obsługuje w zakresie praw autorskich jeden z małopolskich domów produkcyjnych, współpracowała przez kilka lat z kancelarią rzecznika patentowego. Jest wykładowcą akademickim w Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego (m.in. zajęcia dla studentów kierunku Organizacja Produkcji Filmowej i Telewizyjnej) oraz AMA Film Academy. Prowadziła również zajęcia z zakresu prawnych aspektów infobrokeringu dla studentów podyplomowych UJ.

Wykształcenie
Jest absolwentką Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, studia ukończyła z wyróżnieniem. Otrzymała stypendium naukowe w Haskiej Akademii Prawa Międzynarodowego przy Międzynarodowym Trybunale Sprawiedliwości. W 2015 roku obroniła rozprawę doktorską pt. „Zdatność arbitrażowa sporów dotyczących patentu”, promotor: prof. dr hab. Janusz Szwaja, która otrzymała I Nagrodę Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Nagrodę Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej w XIII edycji Konkursu UP RP na najlepszą pracę naukową na temat własności intelektualnej. 

Języki obce
Posługuje się biegle językiem angielskim, zna dobrze język francuski.
  
 
 
 
 
 
 
Copyright © 2011 Baziak Lejko Jasińska Piróg - Kancelarie Adwokatów i Radców Prawnych
projekt i realizacja: proti - to be online