Wspólnie osiągamy sukces
zapewniając naszym Klientom
                w pełni profesjonalną i skuteczną obsługę
Nasza grupa poza aktywnością zawodową rozwija się naukowo, publikując komentarze, glosy, monografie i artykuły. Pozwala nam to na współtworzenie doktryny, ustanawianie najlepszych standardów stosowania prawa i bycie jak najbliżej prawodawstwa. Nasi Klienci doceniają to w naszej codziennej pracy.

Aleksandra Lejko
Komentarz do przepisów k.p.c. o Europejskim postępowaniu transgranicznym w module "Komentarze” do programów wchodzących w skład Systemu Informacji Prawnej LEX , K. Jasińska, A. Lejko.
Komentarz do przepisów k.p.c. o elektronicznym postępowaniu upominawczym w module "Komentarze” do programów wchodzących w skład Systemu Informacji Prawnej LEX , K. Jasińska, A. Lejko.
Prawo własności intelektualnej. Testy dla studentów, Piotr Kostański (red. nauk.), Dawid Marek (red. nauk.), Krzysztof Felchner, Katarzyna Jasińska, Aleksandra Lejko, Leszek Małek, Wolters Kluwer Polska - Warszawa 2008.
Muzyka filmowa w prawie autorskim, ZNUJ PWiOWI 2006, nr 93.
Prawo cywilne. Materiały dla studentów prawa. Tom III – Zobowiązania, K. Jasińska (red. naukowa), A. Lejko (red. naukowa), M. Araszkiewicz (red. prowadzący). Seria: KAZUSY/Repetytoria, Wydawnictwo Wolters Kluwer Polska, Kraków 2006.
  
 
 
 
 
 
 
Copyright © 2011 Baziak Lejko Jasińska Piróg - Kancelarie Adwokatów i Radców Prawnych
projekt i realizacja: proti - to be online