Wspólnie osiągamy sukces
zapewniając naszym Klientom
                w pełni profesjonalną i skuteczną obsługę
Prowadząc obsługę prawną podmiotów gospodarczych oferujemy usługi m. in. w zakresie:
prawa cywilnego
prawa administracyjnego, w tym postępowania egzekucyjnego w administracji
prawa budowlanego, w tym obsługi procesów inwestycyjnych
prawa własności przemysłowej, ze szczególnym uwzględnieniem ochrony odmian roślin uprawnych
prawa autorskiego
zwalczania nieuczciwej konkurencji
prawa gospodarczego
indywidualnego i zbiorowego prawa pracy
odpowiedzialności karnej podmiotów zbiorowych
Usługi świadczone są w formie:
zastępstwa procesowego (prowadzenie spraw przed sądami powszechnymi, administracyjnymi, polubownymi oraz organami administracji państwowej i samorządowej) oraz zastępstwa w sprawach egzekucyjnych
sporządzania raportów dotyczących sytuacji prawnej podmiotów gospodarczych
obsługi prawnej procesów inwestycyjnych, w tym prowadzenia negocjacji, sporządzania umów oraz przygotowywania dokumentacji w języku polskim, angielskim, niemieckim
zakładania działalności gospodarczej
prowadzenia negocjacji i mediacji
pomocy prawnej we wdrażaniu procedur upadłościowych i naprawczych
analizy i oceny ryzyka prawnego wynikającego z umów sporządzonych przez osoby trzecie
sporządzania opinii prawnych
  
 
 
 
 
 
 
Copyright © 2011 Baziak Lejko Jasińska Piróg - Kancelarie Adwokatów i Radców Prawnych
projekt i realizacja: proti - to be online