Wspólnie osiągamy sukces
zapewniając naszym Klientom
                w pełni profesjonalną i skuteczną obsługę
Prowadząc obsługę prawną osób fizycznych oferujemy usługi m. in. w zakresie:
prawa cywilnego (np. sprawy spadkowe, o odszkodowania, o ochronę dóbr osobistych, o zasiedzenie, o podział majątku itp.)
prawa rodzinnego (np. rozwody, alimenty itp.)
prawa karnego
prawa administracyjnego, w tym postępowania egzekucyjnego w administracji
prawa własności intelektualnej (w tym przede wszystkim prawa autorskiego i prawa własności przemysłowej)
prawa konsumenckiego, ze szczególnym uwzględnieniem przeciwdziałania nieuczciwym praktykom rynkowym
prawa budowlanego
egzekucji należności (reprezentowanie Klienta w toku egzekucji komorniczej oraz w toku postępowania upadłościowego i naprawczego, dochodzenie należności wobec poręczycieli, członków zarządu spółek kapitałowych)
Usługi świadczone są w formie:
porad i konsultacji prawnych
sporządzania opinii prawnych
sporządzania pism procesowych
zastępstwa przed sądami powszechnymi, administracyjnymi, polubownymi oraz organami administracji państwowej i samorządowej) oraz zastępstwa w sprawach egzekucyjnych
obrony w postępowaniach karnych
załatwiania spraw urzędowych (podania, odwołania)
zakładania i rejestracja działalności gospodarczej
prowadzenia negocjacji i mediacji
przygotowania projektów umów i analiza gotowych umów
  
 
 
 
 
 
 
Copyright © 2011 Baziak Lejko Jasińska Piróg - Kancelarie Adwokatów i Radców Prawnych
projekt i realizacja: proti - to be online